”Kaoset i Östersund kan pågå i flera år”

Johan Esk: Nu är tiden på året då dopningssäsongerna går in i varandra.