Mirjam Tuominen – intensiv och angelägen

Den finska författaren Mirjam Tuominen går en ny vår till mötes.