Integrationsprojektet fick laget att försvinna

Svenskar och nyanlända gick åt varsitt håll – kvar står tränaren utan lag.

Emil Jonsson är tränaren utan lag. Efter att klubben fått en halv miljon i ett integrationsprojekt blev invandrarna i laget allt fler. Efterhand försvann de svenska spelarna, och nu lämnar även invandrarna.

Dömde Thomas fick stöd: ”förändrade allt”

Antalet lekmannaövervakare minskar kraftigt – viktiga för att motverka återfall i brott.

Under sina tio år som lekmannaövervakare har Peter Wallenskog mött och stöttat runt 25 klienter. Ersättningen som utgår motsvarar vad han kallar för ”kaffepengar”. Men det är enligt honom en mycket värdefull insats.

Hushållen och mäklarna tror på stigande priser

Bostadspriserna kommer att stiga under de kommande månaderna. Det tror en ökande andel av fastighetsmäklarna i Fastighetsmäklarförbundets månatliga sammanställning samt en majoritet av hushållen i SEB:s månatliga boprisindikator. 

Ökningen anses till stor del bero på att många vill både köpa och sälja bostad när våren anländer.