Striden om Kafkas texter nära en lösning

Tvisten mellan Israel och Tyskland om Franz Kafkas texter är på väg att nå en lösning.

Franz Kafka dog i tuberkulos vid 40 års ålder 1924.